Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola Pivka je bila uspešna na razpisu za dodelitev Erasmus akreditacije za obdobje 2023-2027 na področju šolskega izobraževanja.

Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti kakovostne čezmejne izmenjave in sodelovanje.

Za odobritev akreditacije je šola izdelala svoj razvojni načrt za izvedbo visokokavostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Z dodelitvijo je šoli v okviru ključnega ukrepa 1 programa Erasmus omogočeno vsakoletno financiranje mobilnosti in aktivnosti učencev, učiteljev in vzgojiteljic v Vrtcu do leta 2027.

Cilj šole v obdobju 2023 – 2027 je:

Izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja prek:

  • podpiranja strokovnega razvoja učiteljev, vzgojiteljic, ravnateljice in drugega šolskega osebja;
  • spodbujanja uporabe novih tehnologij in inovativnih metod poučevanja;
  • izboljšanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti v šoli;
  • podpiranja izmenjave in prenosa najboljših praks na področju poučevanja.

Prispevati k oblikovanju Evropskega izobraževalnega prostora:

  • krepiti čezmejne izmenjave in izvajanje visokokakovostnih projektov mobilnosti;
  • omogočiti, da učna mobilnost postane realna možnost za vse učence;
  • spodbuditi priznavanja učnih izidov, ki so jih učenci, učitelji in vzgojiteljice dosegli med mobilnosti na evropskih šolah oz. organizacijah.

Koordinatorka Erasmus projektov mag. Mirjam Francetič

ERASMUS+ AKREDITACIJA – šolsko leto 2023/2024

Z dodelitvijo Erasmus akreditacije je bilo v šolskem letu 2023/2024 šoli omogočeno financiranje mobilnosti in aktivnosti učencev, učiteljev in vzgojiteljic v Vrtcu na šole in druge evropske organizacije.

Med poletnimi šolskimi počitnicami se je šest učiteljic udeležilo seminarjev po Evropi. To so bile Polonca Šeško, Tanja Stavanja, Kim Valentinčič, Petra Bergoč, Alenka Tomšič in Lucija Škvarča.

 V okviru akcije povabilo experta na šolo smo v mesecu oktobru gostili tri učiteljice iz tujine. Seminar Izzivi uporabe digitalnih veščin pri pouku je izvedla ga. Laura Schembri iz Malte, iz Hrvaške šole sta knjižničarka in pedagoginja predstavili znanja o medvrstniški mediaciji, metodo Litigare Bene in Friendship Cards. Seminarji so potekali tri dni v popoldanskem času za celoten kolektiv in Vrtec, v času pouka pa so bile izvedene delavnice za učence. 

Mobilnosti na šole v Italijo, Turčijo in Španijo se je z učiteljicami spremljevalkami udeležilo 25 učencev.

Dve vzgojiteljici sta odšli na opazovanje prakse na šolo na Malto.

Na šoli smo gostili učence in učitelje iz Italije ter Španije.

SEMINARJI

Digital classroom

Preventing and Intervening in (Cyber)bullying

Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools

Flipped Classroom

Learning week: Metoda Litigare Bene, Friendship Cards

Prejeto

POVABILO EKSPERTA NA ŠOLO

Predavanje z delavnicami: Kako se prepiramo in rešujemo spore, konflikte na pozitiven način

Viktoria Samsa, Tanja Jakovac

Delavnice: Izzivi uporabe digitalnih veščin pri pouku

Laura Schembri

MOBILNOSTI UČENCEV DEVETIH RAZREDOV NA ŠOLE PO EVROPI

Mobilnost na šolo IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa v Montefiascone v Italijo

https://app.bookcreator.com/read/library/-NgtskZsFKcYKZsI5fG7/qbS54rc2U6cdXmujH6aB4NEPyDk2/WVOVeAIDRrGHmWZuVXOF3Q/64jEYMQ5RZC2NTEeCMp_Qg

Mobilnost na Koc šolo v Istanbul v Turčijo

Mobilnost na šolo IES Alcrebite v Bazo v Španiji

OPAZOVANJE PRAKSE oz. SLEDENJE PRI POUKU NA ŠOLAH PO EVROPI

Maria Regina College, Mosta Primary A School, Malta

DISEMINACIJA

Children acting for wellbeing in open school – Lyon

Udeležba s prispevkom na Multiplier eventu projekta Erasmus+ Arguining at school 2021-1-IT02-KA220-SCH-000029847

mag. Mirjam Francetič, Lucija Škvarča

Medgeneracijsko branje z uporabo Friendship Cards

UČNI IZIDI

(Skupno 317 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost