Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Pivka je bil ustanovljen v šolskem letu 2008/2009. Namen šolskega sklada je zagotoviti otrokom boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, kamor sodijo obogatitveni vzgojno-izobraževalni programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (nakup nadstandardne opreme, zvišanje standarda pouka, podpora delu na raziskovalnem, kulturnem, umetniškem in športnem področju itd.). Sklad se polni s prostovoljnimi prispevki staršev, z donacijami, sredstvi od prodaje izdelkov učencev in podobno. Šolski sklad upravlja Upravni odbor.

Člani upravnega odbora so od 14. 3. 2019 dalje:
•    3 predstavniki šole:
Lea Želko Pašić– predsednica
Eva Šuštaršič
Margareta Mrše
•    4 predstavniki staršev
Marjeta Juvan
Ana Slamič
Alja Krnel
Erna Kruh

Pravila Šolskega sklada je upravni odbor sprejel na svoji 1. seji 21. 1. 2009.

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 172/21, uvaja pomembne novosti v zvezi s šolskim skladom, zato je upravni odbor 22. 12. 2021 sprejel  prenovljen Pravilnik šolskega sklada OŠ Pivka, v skladu z veljavno zakonodajo.

Vloga za pridobitev subvencije iz sredstev šolskega sklada

Nakazila za šolski sklad lahko nakažete na:
transakcijski račun šole: 01100-6000037950
sklic za šolo: 290029-5000-zap.št.
sklic za vrtec: 290028-8000-zap.št.
s pripisom v namenu »šolski sklad«

(Skupno 843 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost