Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Pivka je bil ustanovljen v šolskem letu 2008/2009. Namen šolskega sklada je zagotoviti otrokom boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, kamor sodijo obogatitveni vzgojno-izobraževalni programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (nakup nadstandardne opreme, zvišanje standarda pouka, podpora delu na raziskovalnem, kulturnem, umetniškem in športnem področju itd.). Sklad se polni s prostovoljnimi prispevki staršev, z donacijami, sredstvi od prodaje izdelkov učencev in podobno. Šolski sklad upravlja Upravni odbor.

Člani upravnega odbora so od14. 3. 2019 dalje:
•    3 predstavniki šole:
Lea Želko Pašić– predsednica
Eva Šuštaršič
Margareta Mrše
•    4 predstavniki staršev
Valentina Posega
Ana Slamič
Alja Krnel
Erna Kruh

Pravila Šolskega sklada je upravni odbor sprejel na svoji 1. seji 21. 1. 2009.

Kriterije za dodelitev sredstev iz šolskega sklada je upravni odbor  sprejel je na svoji seji dne 13. 1. 2014.

Pravila o delovanju šolskega sklada na OŠ Pivka

Kriteriji za dodelitev pomoči iz sredstev šolskega sklada

Vloga za dodelitev pomoči iz sredstev šolskega sklada

Nakazila za šolski sklad lahko nakažete na:
transakcijski račun šole: 01100-6000037950
sklic za šolo: 290029-5000-zap.št.
sklic za vrtec: 290028-8000-zap.št.
s pripisom v namenu »šolski sklad«

(Skupno 697 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost