Dodatni in dopolnilni pouk, dodatna strokovna, individualna in skupinska pomoč

DODATNI POUK

Učencem z boljšim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk iz slovenskega in angleškega jezika, matematike, fizike, biologije, zgodovine ter kemije. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

Razpored dodatnega pouka v šolskem letu 2019/2020:

Učitelj
Razred
Urnik
Karmen Z. Maver 1.a sreda, 7.30 – 8.15
 Kristina Vatovec 1.b torek, 7.30 – 8.15
 Lucija Škvarča 2.ab sreda, 7.30 – 8.15
Slavka Glažar 3.ab sreda, 7.30 – 8.15
 Mateja Penko 4.a  torek, 7.30 – 8.15
 Marinka Česnik 4.b torek, 7.30 – 8.15
 Petra Bergoč 5.a petek, 7.30 – 8.15
 Nadja černetič 5.b petek, 7.30 – 8.15

 

Melita Petkovšek 1.-2. Šmihel torek, 12.0- 12.45
Tjaša Gnezda 3,.4. Šmihel četrtek, 11.50-12.35
 Anja Kotar KEM 8.-9. četrtek, 13.40 – 14.35
Petra Marc

FIZ 9

FIZ 8

četrtek, 7.30 – 8.15

petek, 7.30 – 8.15

 Vida Smerdel

MAT 8

MAT 9

ponedeljek, 7.30 – 8.15

ponedeljek, 12.50 – 13.35

 Irena Tot SLJ 6.-9. četrtek, 7.30 – 8.15
 Nada Bubnič BIO /NAR ponedeljek, 7.30 – 8.15
 Kim Valentinčič TJA sreda, 7.30 – 8.15

DOPOLNILNI POUK

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja ali so dalj časa odsotni, je namenjen dopolnilni pouk. Obiskovanje dopolnilnega pouka predlaga učitelj in je v dogovoru s starši obvezno. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.

Razpored dopolnilnega pouka v šolskem letu 2019/2020:

Učitelj Razred
Urnik
 Karmen Z. Maver 1.a  sreda, 7.30 – 8.15
 Kristina Vatovec 1.b torek, 7.30 – 8.15
 Sabina Kernel 2.ab ponedeljek, 7.30 – 8.15
 Mirjam Šatej C. 3.ab sreda, 7.30 – 8.15
 Mateja Penko 4.a torek, 7.30 – 8.15
Marinka Česnik 4.b torek, 7.30 – 8.15
 Petra Bergoč 5.a petek, 7.30 – 8.15
 Nadja Černetič 5.b petek, 7.30 – 8.15
 Melita Petkovšek  1./2.Šmihel        torek, 12.00 – 12.45
 Tjaša Gnezda 3./4. Šmihel četrtek, 11.50 – 12.35
Anja Kotar KEM 8.-9. četrtek, 13.40 – 14.25
 Patricija Krebelj SLJ 6 petek, 7.30 – 8.15
 Kim Valentinčič TJA 6 ponedeljek, 7.30 – 8.15
 Ida Femc  MAT 8 ponedeljek, 7.30 – 8.15
Meta Kirn

MAT 6

 

MAT 7

ponedeljek, 12.50- 13.35/

13.40 – 14.25

torek, 7.30 – 8.15

 

DODATNA STROKOVNA, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

Šolska zakonodaja nam daje možnost, da posvetimo več skrbi učencem z učnimi težavami, posebej nadarjenim učencem in učencem s posebnimi potrebami. Učna pomoč bo potekala po urniku v času pouka. Nudili pa jo bodo svetovalna delavka Lea Žeko Pašić, specialna pedagoginja Dragica Gerželj Marinšek, pedagoginja  Nina Ahčin, logopedinja Mirjam Košir (iz CKGS Portorož) specialna pedagoginja Barbara Božič in psihologinja Ana Sedmak (iz CIRIUS Vipava)  ter učitelji razredne in predmetne stopnje.

DELO Z NADARJENIMI

V skladu s “Konceptom odkrivanja nadarjenih učencev in dela z njimi” izvajamo za te učence program, ki vključuje poleg notranje in fleksibilne diferenciacije še interesne dejavnosti, dodatni pouk, raziskovalne naloge in projekte, priprave na tekmovanja in dodatni obogatitveni program.

(Skupno 503 obiskov, današnjih obiskov 1)