Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola Pivka sodeluje kot partnerska šola v projektu Erasmus+ Future classroom skills – eSafety&Netiquette. Projekt koordinira Karlsberg skola iz Švedske, iz Stockholma. Partnerski šoli sta še šola iz Velike Britanije in Grčije. Skozi aktivnosti v projektu želimo skupaj razmisliti, katera znanja o netiketi in e-varnosti bodo potrebne našim učencem v prihodnosti in katere veščine digitalnih orodij jih moramo že v začetnem obdobju izobraževanja naučiti, da bodo znali delovati v bodoči družbi. V okviru projekta želimo ustvariti učilnico prihodnosti, v kateri bodo izboljšali svoje znanje tako učitelji kot učenci vseh sodelujočih šol.

Dejavnosti projekta so usmerjene na razvijanje prihodnjih učnih spretnosti, kot so znanja o uporabi tabličnih računalnikov in mobilnih telefonov, da bi jih učitelji in učenci uporabljali pri učnih urah v razredu. Projekt je pomemben za razvoj današnjih generacij, saj se učenci srečujejo na spletu in se preko različnih iger, aktivnosti ter blogov povezujejo, vendar pa tukaj nanje prežijo tudi pasti. Danes nas internet zbližuje in povezuje, preko njega pridobimo veliko koristnih informacij, hitro se širijo novice, vendar pa se žal ustvarja tudi nasilje, grožnje, netiketa in različne situacije. Na to morajo biti mladi še posebej pozorni, ozaveščeni in znati obvladovati spletne nevarnosti.

V projektu bomo izvedli štiri mobilnosti učiteljev na posamezne partnerske šola. Na vsaki izmenjavi bo skupno sodelovalo približno devetnajst učiteljev. Osredotočali se bomo na smernice in veščine, potrebne v novi digitalni dobi.

Naši cilji so:

  • osredotočiti učitelje k uporabi novih metod poučevanja v zvezi z e-varnostjo in netiketo,
  • spodbujati k večji uporabi digitalnih orodij in programiranja pri pouku,
  • razviti spretnosti učencev pri učenju s tabličnimi računalniki,
  • načrtovati učne ure skupaj z učenci različnih starosti ter izvesti eTwinning projekte,
  • deliti dobro prakso poučevanja med svojimi kolegi na šoli ter tujimi učitelji,
  • izvesti delavnice na šoli (učitelji se učijo drug od drugega).

Učitelji preko projekta v vzgojno-izobraževalno delo smiselno umeščajo e-vsebine in e-gradiva, nadgrajujejo IKT-opremo, spletne aplikacije ter tako sledijo trendom, dinamiki in pristopom sodobnega poučevanja in učenja, z zavedanjem, da imajo najpomembnejšo vlogo v procesu izobraževanja e-kompetentni učenci. Na šolah uvajamo nove učne metode dela z digitalnimi orodji in izboljšujemo digitalne kompetence tako učiteljev kot učencev. Načrtujemo, preizkušamo, ocenjujemo ter delimo jih s šolskim osebjem, smernice pa širimo tudi na druge šole, tako nacionalne kot mednarodne. Za diseminacijo rezultatov in učinkov projekta smo izdelali spletno stran ter svoje učence vključili v projekte eTwinning, saj so prav oni naša glavna ciljna skupina v projektu. 

Koordinatorica projekta je mag. Mirjam Francetič

(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost