Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

JUTRANJE VARSTVO

Za učence prvega razreda devetletke je organizirano jutranje varstvo od 5.45 do začetka pouka.

PODALJŠANO BIVANJE

OPB je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa. Organizirano je po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Cilji OPB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. V šolskem letu 2019/20 je na matični šoli organizirano delo v petih oddelkih oz. v obsegu 88 ur.

Podaljšano bivanje je organizirano tudi na podružnični šoli v Šmihelu v obsegu 18 ur.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno dovoli otroku odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

ŠOLSKI PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN DELU V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA NA OŠ PIVKA

(Skupno 422 obiskov, današnjih obiskov 1)