Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Na začetku šolskega leta 2019/20 vas  lepo pozdravljamo z željo, da bi bilo šolsko leto uspešno in mirno tako za vašega otroka kot tudi za vas. Vsi zaposleni na OŠ Pivka se bomo potrudili po svojih najboljših močeh, da bodo vaši otroci preživeli šolske dneve v ustvarjalnem, spodbudnem, zdravem in prijetnem vzdušju. K temu prispeva tudi dobro sodelovanje med učitelji in starši ter  zaupanje  v naše delo.

  1. Začetek pouka: Redni pouk se bo tudi letos začenjal ob 8.15, predura pa ob 7.30.  Urnik bodo učenci dobili prvi šolski dan.
  2. Jutranje varstvo: Od 5.45 do začetka pouka je sistemsko organizirano jutranje varstvo za učence 1. razreda, za učence od 2. do 5. razreda, ki utemeljeno prihajajo v šolo predčasno, pa bo v eni izmed učilnic zagotovljeno dežurstvo učitelja.

Ker se število teh otrok iz leta v leto povečuje, vseeno prosimo,  predvsem starše učencev 3., 4. in 5. razreda, da realno presodite, če otrok, ki ni vozač,  res ne more sam prihajati v šolo v skladu z njegovim urnikom. V primeru, da bo vaš otrok  v šolo neutemeljeno prihajal prej, bo moral čakati na prvo uro pouka pri dežurnem učitelju.

Učenci – vozači od 6. do 9. razreda bodo lahko na začetek rednega  pouka  počakali v za to namenjenih učilnicah ali knjižnici.

  1. Podaljšano bivanje: V OPB bodo vključeni učenci od 1. do 5. razreda, ki ste jih starši prijavili v mesecu juniju 2018. Nove prijave bomo zaradi polnih skupin sprejemali samo izjemoma. Na podlagi števila ur, ki jih je šoli za program OPB namenilo Ministrstvo za šolstvo in šport, bomo oblikovali več začetnih skupin, ki pa se bodo po zmanjšanju števila učencev, skozi popoldne združevale.

Ustaljen urnik se bo oblikoval do začetka meseca oktobra, ko se bodo redno začele tudi vse interesne dejavnosti.

Učenci – vozači od 6. do 9. razreda bodo po končanem pouku na avtobusne odvoze lahko počakali pri dežurnem učitelju v za to določenih razredih.

  1. Varna pot v šolo: Skupaj si prizadevajmo, da bo pot otrok v šolo čim bolj varna, zato še posebno starše mlajših otrok prosimo, da skupaj z njimi prehodite pot do šole in jih opozorite na pravilno in varno vedenje v prometu. Starše, ki pripeljete učence v šolo z avtomobilom, pozivamo, da upoštevate prometni režim v okolici šole. Ker je v jutranjem času veliko prometa, vas tudi naprošamo, da se v večji meri odločate za parkirišče ob dvorani Skala, od koder imajo učenci do šole kratko in varno pot. S tem boste svoje otroke tudi navajali na samostojno in  aktivno pot v šolo.
  2. Takoj na začetku šolskega leta bodo razredniki skupaj z učenci pregledali posodobljena pravila šolskega reda in varnostni načrt za izvajanje dejavnosti izven šole. Med drugim bodo učencem svetovali, naj stvari, ki ne sodijo v šolo in jih učenci v šoli ne potrebujejo, ne nosijo s seboj. Še posebej odsvetujemo prinašanje vrednih stvari, ker za njih ne prevzemamo odgovornosti.
  3. Šola v tem letu nadaljuje s spremljanjem prenove razširjenega programa za področje Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Na razpisane aktivnosti so se v juniju  učenci večinoma že prijavili.
  4. Med 10. in 20. septembrom vas bodo razredniki povabili na 1. roditeljski sestanek, kjer vas bodo seznanili z letnim delovnim načrtom, organizacijo in pravili šolske prehrane, novostmi in predvidenimi stroški.
  5. Prilagajanje šolskih obveznosti: V kolikor menite, da je vaš otrok upravičen do prilagajanja šolskih obveznosti (status športnika, status kulturnika), si lahko na šolski spletni strani pod rubriko Dokumenti in obrazci preberete Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in najkasneje do 20. septembra 2019 vložite na šolo vlogo z zahtevanimi dokazili.

Rezultat iskanja slik za prvi šolski dan

Prijeten začetek šolskega leta!

Kolektiv OŠ Pivka

 

 

(Skupno 650 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost