Skoči na glavno vsebino

Informacije

Osnovna šola Pivka
Prečna ulica 3
6257 Pivka

Ravnateljica: mag. Nadja Černetič
Pomočnik ravnateljice: Bruno Šincek
Tajnica VIZ: Tanja Želodec Vilhar
Telefonske številke:
05 757 04 80 – tajništvo
05 757 04 82 – računovodstvo
05 757 17 12 – svetovalna služba

E-mail: tajnistvo@os-pivka.si
Spletna stran: http://www.os-pivka.si/
Zakladniški podračun: 01100-6000037950

Davčna številka: 42909872

PODRUŽNIČNA ŠOLA

Podružnična enota Šmihel
Telefon: 05 753 05 05

VRTEC

Enota Mavrica

Pot na Orlek 2, 6257 Pivka
Telefon: 05 757 03 03

Enota Vetrnica

Prečna ulica 5, 6257 Pivka
Telefon: 05 721 24 90

Pomočnica ravnateljice: Klara Gardelin

Spletna stran: http://vrtec-pivka.splet.arnes.si/

USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole je Občina Pivka.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šola ima obsežen šolski okoliš, ki zajema naslednje kraje:
Pivko, Selce, Petelinje, Gradec, Slovensko vas, Trnje, Klenik, Palčje, Jurišče, Parje, Drskovče, Zagorje, Šilentabor, Kal, Šmihel, Narin, Veliko Pristavo, Malo Pristavo in Nadanje selo.

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole  in trije predstavniki staršev.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV

Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

(Skupno 9.725 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost