Uredi stran

Preview(opens in a new tab)Add titleDodatni in dopolnilni pouk, dodatna strokovna, individualna in skupinska pomoč

DODATNI POUK

Učencem z boljšim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk iz slovenskega in angleškega jezika, matematike, fizike, biologije, zgodovine ter kemije. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

Na razredni stopnji poteka dodatni in dopolnilni pouk na 14 dni izmenično.

Razpored dodatnega  pouka   v šolskem letu 2020/2021:

Učitelj
Razred
Urnik
Karmen Z. Maver 1.a torek, 7.30 – 8.15
 Kristina Vatovec 1.b ponedeljek, 7.30 – 8.15
 Lucija Škvarča 2.a četrtek, 7.30 – 8.15

Slavka Glažar

Mirjam Šatej Cucek

3.a

 3.b

četrtek, 7.30 – 8.15

petek, 11.45 – 12.35 

 Mateja Penko 4.a četrtek, 7.30 – 8.15
 Marinka Česnik 4.b torek, 7.30 – 8.15
 Nadja Černetič 5.a torek, 12.50 – 13.35
 Petra Bergoč 5.b četrtek, 7.30 – 8.15
Kristina Rojc 1.-2. Šmihel petek, 12.00 – 12.45
Tjaša Gnezda 3,.4. Šmihel četrtek, 12.50 – 13.35
 Anja Kotar KEM 8.-9. torek, 7.30 – 8.15
Petra Marc

FIZ 9

FIZ 8

torek, 7.30 – 8.15
 Ida Femc

MAT 8

MAT 9

ponedeljek, 12.50 – 13.35

sreda, 12.50 – 13.35

 Irena Tot SLJ 6.-9. ponedeljek, 7.30 – 8.15
 Nada Bubnič BIO /NAR sreda, 7.30 – 8.15
 Kim Valentinčič TJA ćetrtek, 12.50 – 13.35

DOPOLNILNI POUK

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja ali so dalj časa odsotni, je namenjen dopolnilni pouk. Obiskovanje dopolnilnega pouka predlaga učitelj in je v dogovoru s starši obvezno. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.

Na razredni stopnji se dopolnilni n dodatni pouk izvajata izmenično na 14 dni.

Razpored dopolnilnega pouka v šolskem letu 2019/2020:

Učitelj Razred
Urnik
 Karmen Z. Maver 1.a torek, 7.30 – 8.15
 Kristina Vatovec 1.b ponedeljek, 7.30 – 8.15
 Sabina Kernel 2.b torek, 7.30 – 8.15

Slavka Glažar

 Mirjam Šatej C.

3.a

3.b

četrtek, 7.30

petek, 11.50 – 12.35

 Mateja Penko 4.a četrtek, 7.30 – 8.15
Marinka Česnik 4.b torek, 7.30 – 8.15
 Nadja Černetič 5.a torek, 12.00 – 12.45
 Petra Bergoč 5.b četrtek, 7.30 – 8.15
       Kristina Rojc  1./2.Šmihel      petek, 12.00 – 12.45
 Tjaša Gnezda 3./4. Šmihel četrtek, 12.50 – 13.35
Anja Kotar KEM 8.-9. torek, 7.30
 Patricija Krebelj SLJ 6 petek, 7.30 – 8.15
 Kim Valentinčič

TJA 6

TJA 7

sreda, 7.30 – 8.15

torek, 7.30 – 8.15

 Ida Femc

 MAT 8

MAT 9

ponedeljek, 12.50 – 13.35

sreda, 12.50 – 13.35

 

 

     

DODATNA STROKOVNA, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

Šolska zakonodaja nam daje možnost, da posvetimo več skrbi učencem z učnimi težavami, posebej nadarjenim učencem in učencem s posebnimi potrebami. Učna pomoč bo potekala po urniku v času pouka. Nudili pa jo bodo svetovalna delavka Lea Žeko Pašić, specialna pedagoginja Dragica Gerželj Marinšek, pedagoginja  Nina Ahčin, logopedinja Mirjam Košir (iz CKGS Portorož) specialna pedagoginja Barbara Božič in psihologinja Ana Sedmak (iz CIRIUS Vipava)  ter učitelji razredne in predmetne stopnje.

DELO Z NADARJENIMI

V skladu s “Konceptom odkrivanja nadarjenih učencev in dela z njimi” izvajamo za te učence program, ki vključuje poleg notranje in fleksibilne diferenciacije še interesne dejavnosti, dodatni pouk, raziskovalne naloge in projekte, priprave na tekmovanja in dodatni obogatitveni program.

(Skupno 921 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost