Skoči na glavno vsebino

Obvezni izbirni predmeti

V devetletni osnovni šoli poteka v 7., 8. in 9. razredu tudi pouk izbirnih predmetov. Učenci si del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja in sposobnosti.

Izbirni predmeti so družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični. Šola mora ponuditi pouk iz najmanj treh predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh predmetov iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Ponuditi mora pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.
Predmeti se razlikujejo glede na čas trajanja, in sicer:

  • triletni predmeti (učenec jih  lahko izbere vsa tri leta)
  • enoletni, vezani na razred (lahko se jih ponudi samo v določenem razredu)
  • enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati)

Obisk pouka izbirnih predmetov je OBVEZEN! Pouku izbirnega predmeta je namenjena ena ura na teden. Izjema je pouk drugega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine lahko potekajo izjemoma tudi strnjeno zunaj rednega urnika.  Izbirni predmeti se ocenjujejo.

Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Učencem in staršem priporočamo, da se za izbirne predmete odločijo po temeljitem premisleku in da izberejo tiste predmete, v katerih so močni in ki jih veselijo. Učenec se bo namreč v septembru, če bo želel zamenjati  izbirni predmet,  lahko vključil  le  v še  proste skupine, ki so časovno usklajene z njegovim urnikom.

Izbirni postopek bo tudi letos potekal preko spletne aplikacije eAsistent za starše in bo odprt od 19. aprila do 26. aprila 2024. Za izvedbo izbirnega postopka mora imeti vsaj eden izmed staršev vsaj osnovni brezplačen paket eAsistent.

V pomoč pri odločitvi za izbirni predmet smo vam pripravili predstavitve  izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2024.  Vseh ne bomo mogli izvajati, saj določila MIZŠ predpisujejo število skupin za vsako šolo. Tako bomo izvajali  le tiste, za katere se bo odločilo zadostno število učencev, vsekakor pa bomo nadaljevali s poukom italijanščine  v 8. in 9. razredu.

Če se želite še podrobneje seznaniti s cilji in vsebinami posameznih izbirnih predmetov, si lahko na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport preberete učne načrte za vsakega od njih.

(Skupno 4.155 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost