Skoči na glavno vsebino

ICST-GENERATOR KOMPETENTNEGA KADRA

 • Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
 • Partnerji: Šolski center Postojna, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Pivka, OŠ Miroslava Vilharja Postojna
 • Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
 • Predvidena vrednost operacije: 58.821,71 €
 • Znesek sofinanaciranja: 49.998,43 €

Predlagana operacija predvideva aktivnosti, ki bodo zajemale uporabo in promocijo sodobnih tehnologij, CLLD programa in inovativnost v smislu povezovanja podjetji iz regije z mladimi. Z aktivnostmi želimo mladim in osnovnošolcem zadnje triade predstaviti možnosti, ki so v domačem okolju, v podpornem okolju, jim približati sodobno tehnologijo in generirati programe, ki bodo neposredno povezani z razvijanjem poklicno-specifičnih kompetenc na področju rabe sodobnih tehnologij. S terminom sodobne tehnologije opredeljujemo: CAD/CAM, delo na tri in/ali pet osnem CNC, 2D in 3D modeliranje in 3D tiskalnik.

S projektom bomo dijakom omogočili razvijanje veščin in kompetenc na področju sodobnih tehnologij, skupaj s podjetji iz regije. V projektu bodo podjetja ponudila praktične izzive vključenim dijakom, izzivi pa bodo zastavljeni tako, da bodo dejansko reševali izziv dotičnega podjetja in zahtevali vključitev sodobnih tehnologij. Dijaki bodo tako reševali konkretizirane izzive, skozi katere jim bo z ustrezno podporo pomagal mentor. Predvidene rešitve bodo testirali, jih ovrednotili in najprimernejšo rešitev tudi predstavili podjetju. Skozi pilotno izvedbo aktivnosti bomo oblikovali dva učna načrta, ki bosta del odprtega kurikula šole in ju bomo integrirali neposredno v izobraževalne programe (strojni tehnik in oblikovalec kovin – orodjar). Vsaj dva novo nastala kurikula bosta zastavljena interdisciplinarno – prepletale se bodo vsebine, ki bodo zasledovale uporabo sodobne tehnologije z elementi podjetnosti (poudarek na komunikaciji kot del podjetniške kompetence).

Raziskave kažejo, da je pri mladih zanimanje za tehnologijo in tehnične profile potrebno vzbuditi že zgodaj. Žal, v osnovnošolskem izobraževanju pristopov, ki bi to spodbujali,  nimamo. Zato bo ena izmed aktivnosti usmerjena tudi na osnovnošolce zadnje triade. Skozi aktivnost bodo dijaki v sodelovanju z učitelji pripravili delavnice – tehniški dan, ki bodo usmerjene v promocijo sodobnih tehnologij med osnovnošolci. Tehniški dan bo sestavljen iz dveh modulov, od katerega bo eden vključeval ogled ICST-ja, drugi pa obdelavo kovin. Sama obdelava kovin bo usmerjena v uporabo različnih orodji, bo pomoči srednješolcev. Vsebina tehniškega dne za osnovnošolce pa bo prilagojena kurikulu, ki ga zasleduje osnovna šola na področju obdelave kovin, zato bodo v projektu pri pripravi programa sodelovali učitelji tehnike.

Skozi vse aktivnosti bomo aktivno promovirali tudi CLLD program (z navedbo, dosledno uporabo logotipov), kot eden izmed programov, ki ga izvaja podporno okolje v naši regiji.

Kratkoročni, operativni cilji operacije sledijo ciljem LAS DRPSN in sicer spodbujanje inovativne naravnanosti akterjev pri združevanju (združujemo institucije iz 3 različnih področij):
– dvig kompetenc na področju dela s sodobnimi tehnologijami,
– spodbujanje k nadaljevanju izobraževanja na področju tehničnih programov,
– vzpostaviti povezavo med podjetji iz občin in mladimi kot priložnost zgodnjega prepoznavanja potencialnih kadrov.

Rezultati operacije:

1. faza:

 • 5 rešitev izzivov delodajalcev,
 • 3 izvedene tehničnih dni,
 • 4 dogodki promocije CLLD in aktivnosti projekta (v okviru že obstoječih dogodkov; Teden vseživljenjskega učenja, promocija EU projektov, Dan odprtih vrat, Teden poklicnih kompetenc).

2.faza:

 • 10 rešitev izzivov delodajalcev,
 • 5 izvedenih tehničnih dni,
 • 4 dogodki promocije CLLD in aktivnosti projekta (v okviru že obstoječih dogodkov; Teden vseživljenjskega učenja, promocija EU projektov, Dan odprtih vrat, Teden poklicnih kompetenc),
 • 2 učna načrta odprtega kurikula (eden za program oblikovalec kovin – orodjar, drugi za program strojni tehnik),
 • 1 program tehničnega dne za osnovnošolce (namen promocije tehnike in uporabe sodobne tehnologije).

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

(Skupno 42 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost