Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Na začetku šolskega leta 2017/18 vas  lepo pozdravljamo z željo, da bi bilo šolsko leto uspešno in mirno tako za vašega otroka kot tudi za vas. Vsi zaposleni na OŠ Pivka se bomo potrudili po svojih najboljših močeh, da bodo vaši otroci preživeli šolske dneve v ustvarjalnem, spodbudnem, zdravem in prijetnem vzdušju.

  1. Začetek pouka: Z novim šolskim letom se bo redni pouk začel ob 8.15, predura pa ob 7.30. Urnik bodo učenci dobili prvi šolski dan.

Novemu urniku so prilagojeni tudi šolski prevozi. Vozni red avtobusov je bil znan v tem tednu in je objavljen na spletni strani šole.

  1. Jutranje varstvo: Od 5.45 do začetka pouka je sistemsko organizirano jutranje varstvo za učence 1. razreda, za učence od 2. do 5. razreda, ki utemeljeno prihajajo v šolo predčasno, pa bo v eni izmed učilnic zagotovljeno dežurstvo učitelja.  Ker se število teh otrok iz leta v leto povečuje, vseeno prosimo,  predvsem starše učencev 3., 4. in 5. razreda, da realno presodite, če otrok res ne more sam prihajati v šolo v skladu s svojim  urnikom.
  2. Predčasno prihajanje v šolo: Starše učencev predmetne stopnje prosimo, da učence, ki niso vozači oz. nimajo obveznosti v času predure,  opozorite, da v šolo ne prihajajo prezgodaj.  V primeru, da bo vaš otrok  v šolo neutemeljeno prihajal prej, bo moral prav tako čakati  na prvo uro pouka pri dežurnem učitelju.
  3. Podaljšano bivanje: V OPB bodo vključeni učenci, ki ste jih starši prijavili v mesecu juniju 2017. Novih prijav žal zaradi polnih skupin praviloma ne bomo sprejemali. Na podlagi števila ur, ki jih je šoli za program OPB namenilo Ministrstvo za šolstvo in šport, smo oblikovali več začetnih skupin, ki se bodo glede na gibanje števila učencev postopno združevale.

Razpored učilnic, kjer bosta potekala jutranje varstvo in podaljšano bivanje, bo objavljen na oglasni deski šole.

  1. Varna pot v šolo: Skupaj si prizadevajmo, da bo pot otrok v šolo čim bolj varna, zato še posebno starše mlajših otrok prosimo, da skupaj z njimi prehodite pot do šole in jih opozorite na pravilno in varno vedenje v prometu. Starše, ki pripeljete učence v šolo z avtomobilom, pozivamo, da upoštevate prometni režim v okolici šole. Prosimo vas, da avtomobilov ne ustavljate na enosmerni cesti, ampak le za kratek čas  pred  vhodom v novi del  šole.  Ker je  v jutranjem času veliko prometa, vas tudi naprošamo, da se v večji meri odločate za parkirišče ob dvorani Skala, od koder imajo učenci do šole kratko in varno pot. S tem boste svoje otroke tudi navajali na samostojno in  aktivno pot v šolo.
  2. 6. Varno in prijetno počutje: Takoj na začetku šolskega leta bodo razredniki skupaj z učenci pregledali pravila šolskega reda in varnostni načrt za izvajanje dejavnosti izven šole. Le z upoštevanjem teh pravil in navodil lahko zagotovimo prijetno in varno počutje učencev in vseh zaposlenih. Prav tako bodo učencem svetovali, naj stvari, ki ne sodijo v šolo in jih učenci v šoli ne potrebujejo, ne nosijo s seboj. Še posebej odsvetujemo prinašanje vrednih stvari, ker za njih  ne moremo prevzeti odgovornosti.
  3. V naših prostorih v popoldanskem času potekajo tudi  dejavnosti, ki niso del šolskega programa; izvajajo  jih glasbena šola in  različni klubi.  Izvajalci so torej zunanji, učence v dejavnost vpišete po svoji presoji in vse finančne ter organizacijske stvari urejate neposredno z njimi.
  4. Prednostne naloge: V novem šolskem letu bomo nadaljevali po poti, ki smo si jo začrtali v minulih letih, in jo bogatili z novimi izzivi. Prednostne naloge so povezane z  razvijanjem  pismenosti  in  doseganjem znanja na višjih taksonomskih stopnjah, za kar je ključnega pomena lastna aktivnost učencev. Vzgojno delovanje šole pa bo  še posebej posvečeno razvijanju  spoštovanja  ob upoštevanju pravil lepega vedenja. Pomagajte svojim otrokom s svojim zgledom in z dobrim sodelovanjem z nami  uresničiti zastavljene  cilje.

Podrobnejše informacije o novem šolskem letu boste, tako kot vsako leto, dobili na prvem roditeljskem sestanku.

Uspešno in zadovoljno šolsko leto 2017/18 vam želi  kolektiv OŠ Pivka.

(Skupno 149 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost