Skoči na glavno vsebino

RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP) za šolsko leto 2020/2021

RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP) – Področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok za šolsko leto 2020/2021

Spoštovani starši in učenci!
V šolskem letu 2020/2021 nadaljujemo s poizkusom novega  koncepta razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli – za področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Uresničevali bomo naslednje cilje:

  • ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje;
  • izgradnja razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka;
  • spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja, sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju;
  • pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost;
  • oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja.

V sklopu tega programa bomo poizkusili učencem omogočiti 5 ur gibanja na teden, kar je seštevek ur obveznega in razširjenega programa. Dodatne ure gibanja se ne ocenjujejo. Izvedba odobrenih sistemiziranih ur gibanja s strani MIZŠ pa je odvisna od števila prijavljenih učencev.  Prosimo, da si ogledate predstavitve ponujenih dejavnosti  za posamezne razrede. Prijavo na dejavnosti bomo izvedli elektronsko, na daljavo v naslednjem tednu.  O podrobnostih boste še obveščeni.  V primeru, da bo število prijavljenih učencev k posamezni dejavnosti  RaP premajhno, bomo morali predvidene ure spremeniti, združevati ali opustiti.

Prijavite se na povezavi, ki ste jo dobili, in sicer najkasneje do petka, 22. maja 2020. Po tem datumu bomo učenca vodili v seznamu učencev, ki niso vključeni v RaP.

(Skupno 721 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost