Skoči na glavno vsebino

Projekt Erasmus KA1 “Zmoremo šolo obarvati medkulturno?” je projekt dodatnega usposabljanja učiteljev različnih profilov, ki poučujejo na Osnovni šoli Pivka. Na šoli je zaposlenih štirideset učiteljev, na dodatno strokovno usposabljanje smo se odločili prijaviti jih devet. Udeležili se bodo pet seminarjev in obiskali dve španski šoli. Mobilnosti bodo s potovanjem trajale en teden. Prijava na usposabljanje je vsebinsko povezana z evropskim razvojnim načrtom, katerega rdeča nit je zadostiti čim boljšo storitev v učnem procesu za vse učence, tudi tiste, ki jim zaradi jezikovnih, kulturnih razlik ali zaradi posebnih potreb, običajni pristopi ne zadoščajo. S prijavo na mobilnosti učiteljev želi šola izboljšati poučevanje in nadgraditi strategije bralne pismenosti tako pri učencih kot pri učiteljih ter vzpostaviti kakovostni učni proces, ki bo podpiral nove metode dela za učence s posebnimi potrebami ter načine vključevanja migrantov v učno okolje; spoznati nova orodja, metode in strategije za zagotavljanje aktivnega sodelovanja učencev; analitično obdelati in primerjati izkušenje za uporabo v domači šoli in razširiti le-te zainteresiranim slovenskim in tujim šolam; povečati sposobnost vključevanja v KA229 strateška partnerstva in oblikovati eTwinning projekte.

Nekateri učitelji bodo v okviru KA1 spoznali CLIL metodologijo (Content and Language Integrated Learning), ki je prisotna pri poučevanju na partnerski šoli v Španiji in izboljšali svoje jezikovno znanje do te mere, da bodo samostojno komunicirali v tujem jeziku. Vse to bo posledično vplivalo na proces medkulturnega izobraževanja, učne rezultate učencev ter nadaljevanje mednarodnega sodelovanja.

Učitelji so izbrani na podlagi kriterijev projekta. Po vrnitvi bodo svoje izkušnje in znanja širili med svojimi kolegi na rednih mesečnih pedagoških sestankih oziroma konferencah in v svoji praksi poučevanja v razredu. Izvedli bodo dve hospitaciji, s katerima bodo predstavili svoje novo znanje, pridobljeno na mobilnosti. Evalvacija projekta bo opravljena na šoli, izven šole pa bo poskrbljeno za čim širšo deseminacijo.

Mobilnosti ne bodo imele vpliv samo na udeležence aktivnosti, temveč bo zaznan učinek na celotni šoli. Pričakujemo dvig profesionalnega razvoja pri vseh učiteljih, ki bodo posledično izboljševali in spreminjali svoje delo. Pridobljene učne ideje med mobilnostmi bodo doprinesle novosti medkulturnega poučevanja, spremenjeni bodo letni delovni načrti učiteljev. Ključni cilj mobilnosti učiteljev je nadgraditi učni pripomoček z bralnimi strategijami za pomoč pri učenju, namenjen rednemu programu, tujcem, migrantom, ter izdelati e-priročnik ˝Inclusion and the Reading literacy˝, kjer bodo učitelji predstavili svoje nove učne priprave.

Koordinatorica mag. Mirjam Francetič

(Skupno 59 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost