Skoči na glavno vsebino

Kot ste verjetno že slišali iz medijev, se bo pouk na daljavo nadaljeval do konca šolskega leta za učence od 4. do 8. razreda. Učenci prve triade naj bi se v šolo vrnili 18. maja, devetošolci pa 25. maja. O podrobnostih vračanja učencev v šolo vas bomo seznanili, ko bodo te znane. S strani MIZŠ so  obljubljene do  konca tega tedna.

Zadnja meseca pred zaključkom šolskega leta bosta poleg pridobivanja nove učne snovi  namenjena tudi ocenjevanju pridobljenega znanja.  O načinih in datumih le-tega   bodo učence seznanili njihovi  učitelji. In to bo gotovo nov izziv za vse, zato je pomembno, da so v komunikaciji z učitelji aktivni  vsi učenci.

Usmeritve, ki nam jih je posredovali Zavod RS za šolstvo, pa so:

  • Učencem 1. in 2. razredov učitelj oceni napredek pri doseganju standardov znanja, pri čemer upošteva, da so cilji in standardi v učnih načrtih praviloma postavljeni na ravni triletja in bo mogoče izpad nadomestiti v 2. oziroma v 3. razredu.
  • Znanje učencev se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.
  • Pri določanju zaključne ocene učitelj pretežno izhaja iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020. Pri zaključevanju upošteva izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času izobraževanja na daljavo.
  • V času izobraževanja na daljavo učitelji določijo (prilagodijo) kriterije ocenjevanja znanja in z njimi seznanijo učence.
  • Učencu, ki je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka v šolskem letu.

Kot smo vam že omenili, začenjamo s pripravami na novo šolsko leto 2020/21. Prosim starše učencev od 3. do 8.razreda, ki  v eAsistentu še niso  prijavili izbiro obveznih oz. neobveznih izbirnih predmetov, da to storijo še v tem tednu. V kolikor imate pri tem težave, pa sporočite izbiro razredničarki.

Ob tem naj se  vam še enkrat zahvalim, da stojite svojim otrokom ob strani in jim pomagate, čeprav  je včasih težko, saj je pouk na daljavo  v vaše domove gotovo prinesel občutne spremembe. Ostanite zdravi in skupaj nam bo uspevalo tudi v prihodnje – v šoli in na daljavo!

Ravnateljica: Alenka Tomšič

V tem času smo  med učenci izvedli tri ankete o učenju na daljavo. Povezave:

(Skupno 520 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost