Skoči na glavno vsebino

Projekt KA1 Erasmus+ Z inkluzijo pridobimo vsi prinaša šoli dobro priložnost za nadgradnjo učnih strategij in primerjavo šolskih praks v tujini, v našem primeru inkluzije, spodbujanja enakosti in nediskriminacije ter razvijanja digitalnih kompetenc. Z izvajanjem projekta želimo izboljšati digitalne spretnosti in kompetence učiteljev, posodobiti metode in strategije s področja inkluzije ter usvojena znanja povezati v svoji pedagoški praksi. Znanje udeležencev, ki ga bodo pridobili s sledenjem pouka na šolah v Evropi ter izobraževanjem na sedmih seminarjih, bo povečalo samozavest, timsko sodelovanje, digitalne spretnosti, znanje tujih jezikov in medkulturni dialog. Dejavnosti se bodo pozitivno odražale na delu z učenci s posebnimi potrebami, tistimi iz ranljivih skupin ter iz skupin z manj priložnostmi. Ti se bodo lažje učili in uspešno vključevali v družbo, njihova inkluzija pa bo manj opazna.

Trenutno bolezen Covid19 narekuje pospešeno znanje digitalnih spretnosti, kar še posebej potrebujejo učenci s primanjkljaji na posameznih učnih področjih. Z vzpostavitvijo interaktivnega učnega okolja inkluzije in informacijske komunikacijske tehnologije nameravamo dvigniti nivo kompetenc udeležencev ter posledično vseh učiteljev na šoli, da bi se tako področje dela z učenci s posebnimi potrebami dvignilo na višji nivo.

Kompetence in izkušnje na področju digitalne pismenosti in inkluzije, ki so jih udeleženci pridobili v projektu, so vključene v strateški načrt šole. Pomemben vpliv bodo imele na delovanja šole v mednarodnem okolju. Šola tako postaja kakovostnejša izobraževalna institucija z ugledom mednarodnega izobraževanja, ustvarja jasno opredeljeno strategijo, vizijo in mednarodno poslanstvo za vse ciljne skupine, okrepila he tehnološki razvoj, ki omogoča izvajanje najsodobnejših metod poučevanja, usposobila in razvija kadre v skladu z zastavljeno strategijo ter krepi njihov stalni profesionalni razvoj. Na šoli si izboljšane jezikovne kompetence in sposobnosti komunikacije v tujem jeziku. Nova znanja so vključena tudi v šolske in obšolske dejavnosti.

Učitelji itaceščajo računalniško razmišljanje glede programiranja v programih Scratch, Microbit, Minestrom, različnih interaktivnih igrah ter animacijah pri poučevanju v razredu. Praktično so izdelali video posnetke za pripravo učnih virov ter nadgradili svoje učne priprave za naslednje generacije poučevanja znanosti. Naučili se bodo, kako učence s posebnimi potrebami integrirati v razred tudi s pomočjo digitalnih spretnosti ter ozavestili smiselno učenje in poučevanje v učilnici. Učijo se bodo medosebnih veščin za učenje in sodelovanje, obvladovanja vedenja in samostojnega učenja v inkluzivni učilnici s pomočjo interaktivnih iger, animacij in programiranja, to znanje pa uspešno povezujejo z umetnostjo, družboslovjem in naravoslovjem.

Projekt traja sedemnajst mesecev z začetkom 1. januarja 2022 in koncem 31. maja 2023. Tekom projekta so se učitelji udeležili naslednjih seminarjev:

Digital turn – Utrecht/Amsterdam

Special Education in Finland – Original Best Practices Benchmarking course: SEN Teaching Edition

SPECIAL NEEDS: THE CHALLENGE OF INCLUSION

ICT – learning by doing

ICT for Teachers – 5 Days Course in Tenerife

WordPress Course for Beginners

Special needs and inclusive education, the Italian experience of overcoming segregation

Izvedli smo sledenje pri pouku na šoli IES Alcrebite v Bazi v Španiji.

V mesecu marcu 2023 smo obiskali šolo Scuola Statale Primaria e dell` Infanzia San Giovanni Bosco v Fogii Italiji.

Kot končni rezultat je nastal e-priročnikhttps://app.bookcreator.com/library/-MnUhXq1sM80k3PLzNnI/yFWuFSpwLDNbEyBwme1QXuUJM6w2/LBRlD6uISEure2s-_2kDHw/nkkVKBW6T32JNOx3E5qIRg, kjer smo delili vse uporabljene strategije in učne rezultate za nadaljnje učenje in poučevanje.

Koordinatorica projekta: mag. Mirjam Francetič

(Skupno 155 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost