Projekt KA1 Erasmus+ Z inkluzijo pridobimo vsi prinaša šoli dobro priložnost za nadgradnjo učnih strategij in primerjavo šolskih praks v tujini, v našem primeru inkluzije, spodbujanja enakosti in nediskriminacije ter razvijanja digitalnih kompetenc. Z izvajanjem projekta želimo izboljšati digitalne spretnosti in kompetence učiteljev, posodobiti metode in strategije s področja inkluzije ter usvojena znanja povezati v svoji pedagoški praksi. Znanje udeležencev, ki ga bodo pridobili s sledenjem pouka na šolah v Evropi ter izobraževanjem na sedmih seminarjih, bo povečalo samozavest, timsko sodelovanje, digitalne spretnosti, znanje tujih jezikov in medkulturni dialog. Dejavnosti se bodo pozitivno odražale na delu z učenci s posebnimi potrebami, tistimi iz ranljivih skupin ter iz skupin z manj priložnostmi. Ti se bodo lažje učili in uspešno vključevali v družbo, njihova inkluzija pa bo manj opazna.

Trenutno bolezen Covid19 narekuje pospešeno znanje digitalnih spretnosti, kar še posebej potrebujejo učenci s primanjkljaji na posameznih učnih področjih. Z vzpostavitvijo interaktivnega učnega okolja inkluzije in informacijske komunikacijske tehnologije nameravamo dvigniti nivo kompetenc udeležencev ter posledično vseh učiteljev na šoli, da bi se tako področje dela z učenci s posebnimi potrebami dvignilo na višji nivo.

Kompetence in izkušnje na področju digitalne pismenosti in inkluzije, ki jih bodo udeleženci pridobili v projektu, so vključene v strateški načrt šole. Pomemben vpliv bodo imele na delovanja šole v mednarodnem okolju. Šola bo postala kakovostnejša izobraževalna institucija z ugledom mednarodnega izobraževanja, ustvarila bo jasno opredeljeno strategijo, vizijo in mednarodno poslanstvo za vse ciljne skupine, okrepila bo tehnološki razvoj, ki omogoča izvajanje najsodobnejših metod poučevanja, usposobila in razvila kadre v skladu z zastavljeno strategijo ter skrbela za njihov stalni profesionalni razvoj. Na šoli bodo izboljšane jezikovne kompetence in sposobnosti komunikacije v tujem jeziku. Nova znanja bodo vključena tudi v šolske in obšolske dejavnosti.

Učitelji bodo ozavestili računalniško razmišljanje glede programiranja v programih Scratch, Microbit, Minestrom, različnih interaktivnih igrah ter animacijah pri poučevanju v razredu. Praktično bodo izdelali video posnetke za pripravo učnih virov ter nadgradili svoje učne priprave z Lego Spike za naslednje generacije poučevanja znanosti. Naučili se bodo, kako učence s posebnimi potrebami integrirati v razred tudi s pomočjo digitalnih spretnosti ter ozavestili smiselno učenje in poučevanje v učilnici. Učili se bodo medosebnih veščin za učenje in sodelovanje, obvladovanja vedenja in samostojnega učenja v inkluzivni učilnici s pomočjo interaktivnih iger, animacij in programiranja, to znanje pa uspešno povezali z umetnostjo, družboslovjem in naravoslovjem.

Projekt bo trajal enajst mesecev, od 1. januarja do 30. novembra 2022. Tekom projekta se bodo učitelji udeležili naslednjih seminarjev:

  • Coding and Robotics in Classroom – based on Finnish Curriculum
  • Special Education in Finland – Original Best Practices Benchmarking course: SEN Teaching Edition
  • ICT for Teachers – 5 Days Course in Tenerife
  • Inclusive Education Through Arts and Games – 5 Days Course on Azores
  • SPECIAL NEEDS: THE CHALLENGE OF INCLUSION
  • Video Making For Teachers – 5 Days Course in Guadeloupe
  • LEGO Education SPIKE Essential: Teacher’s Guide

Obiskali bomo tudi šolo IES Alcrebite v Španiji ter šolo na Malti, mogoče tudi partnersko šolo v Italiji.

Kot končni rezultat bo nastal e-priročnik, kjer bomo delili vse uporabljene strategije in učne rezultate za nadaljnje učenje in poučevanje.

Koordinatorica projekta: mag. Mirjam Francetič

(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost