Potujte z nami! – Erasmus+ turistične agencije

Glavna tema izmenjave učencev, ki se je v sklopu Erasmus+ projekta ‘Od Kolumba do Atlantisa’ odvijala v Sloveniji na začetku meseca oktobra, so bila potovanja. Temu namen so učenci delali v petih mednarodno-mešanih skupinah, kjer so ustvarjali virtualne...

Erasmus+ Od Kolumba do Atlantisa

ERASMUS+ IZMENJAVA UČENCEV V SANT’AGATA DE GOTI  Izkušenj, ki jih kot učenci naše šole pridobivamo preko mednarodnih izobraževalnih projektov je ogromno. Spoznavamo nove dele sveta, ustvarjamo nova prijateljstva, in pozitivno izkoriščamo v šoli pridobljena...

E-Twinning projekt – Water – the source of life

Z učiteljico Noemi Lusi iz Rima že več let ustvarjava e-twinning projekte. Letos so učenci preučili pomembnosti vode in kako jo človek zanemarja. Nastal je kratek video zbranih slik, ki so jih učenci angleško-dopiisniškega krožka našli na internetu ter drugega gradiva...

ERASMUS+ KA2 – THE BRIDGE 2015 – 2018

Rada bi se zahvalila vsem učiteljem, učencem in staršem, ki so kakor koli pomagali pri uresničevanju programa za tuje obiskovalce projekta THE BRIDGE, ki se je odvijal od 14. – 18. maja 2018 na naši šoli. Vabim vas, da si ogledate spletno stran projekta, ki,...

EVROPSKI DAN JEZIKOV IN NOVA HIŠA EU v Ljubljani

Kot vsako leto so tudi letos evropske države beležile evropski dan jezikov z razno raznimi jezikovnimi in drugimi aktivnostmi, ki so jih pripravili izobraževalni zavodi, veleposlaništva in druge mednarodne inštitucije. Poleg obiska na francoskem in italijanskem...
Dostopnost