Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola Pivka je bila uspešna na razpisu za dodelitev Erasmus akreditacije za obdobje 2023-2027 na področju šolskega izobraževanja.

Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti kakovostne čezmejne izmenjave in sodelovanje.

Za odobritev akreditacije je šola izdelala svoj razvojni načrt za izvedbo visokokavostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Z dodelitvijo je šoli v okviru ključnega ukrepa 1 programa Erasmus omogočeno vsakoletno financiranje mobilnosti in aktivnosti učencev, učiteljev in vzgojiteljic v Vrtcu do leta 2027.

Cilj šole v obdobju 2023 – 2027 je:

Izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja prek:

  • podpiranja strokovnega razvoja učiteljev, vzgojiteljic, ravnateljice in drugega šolskega osebja;
  • spodbujanja uporabe novih tehnologij in inovativnih metod poučevanja;
  • izboljšanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti v šoli;
  • podpiranja izmenjave in prenosa najboljših praks na področju poučevanja.

Prispevati k oblikovanju Evropskega izobraževalnega prostora:

  • krepiti čezmejne izmenjave in izvajanje visokokakovostnih projektov mobilnosti;
  • omogočiti, da učna mobilnost postane realna možnost za vse učence;
  • spodbuditi priznavanja učnih izidov, ki so jih učenci, učitelji in vzgojiteljice dosegli med mobilnosti na evropskih šolah oz. organizacijah.

Koordinatorka Erasmus projektov: mag. Mirjam Francetič

ERASMUS+ AKREDITACIJA – šolsko leto 2023/2024

Z dodelitvijo Erasmus akreditacije je bilo v šolskem letu 2023/2024 šoli omogočeno financiranje mobilnosti in aktivnosti učencev, učiteljev in vzgojiteljic v Vrtcu na šole in druge evropske organizacije.

Mobilnosti na šole v Italijo, Turčijo in Španijo se bo z učiteljicami spremljevalkami udeležilo 25 učencev. 

V okviru akcije povabilo experta na šolo bomo v mesecu oktobru gostili tri učiteljice iz tujine. Seminar Uporaba digitalnih kompetenc bo izvedla ga. Laura Schembri iz Malte, iz Hrvaške pa bosta dve učiteljici predstavili znanja o medvrstniški mediaciji ter metode Litigare Bene in Friendship Cards. Seminarji bodo potekali za celoten kolektiv in Vrtec tri dni. 

Štiri vzgojiteljice bodo odšle na opazovanje prakse, in sicer dve na šolo na Malto ter dve v vrtec Montesori v Italijo. Ravnateljica bo izvedla sledenje pouka na šoli v Španiji.

Med poletnimi šolskimi počitnicami se je šest učiteljic udeležilo seminarjev po Evropi. To so bile Polonca Šeško, Tanja Stavanja, Kim Valentinčič, Petra Bergoč, Alenka Tomšič in Lucija Škvarča. 

(Skupno 176 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost